Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Bereid uw gebied voor op overstromingen, extreme neerslag, droogte en hitte met de handreiking en hulpmiddelen

Waarom Ruimtelijke Adaptatie?

Scroll naar beneden

Aan de slag met de handreiking. Volg de stappen onder Weten, Willen en Werken om waterrobuust en klimaatbestendig te handelen. Of ga direct naar de hulpmiddelen.

Doelen en opgaven

Hoe kom ik tot concrete doelen die door mijn partners gedragen worden?

Doelen en opgaven

Strategieën

Hoe kan de opgave, die volgt uit de gestelde doelen, het beste gerealiseerd worden? Welke maatregelen zouden effectief kunnen zijn? Wat kan ik zelf, waar heb ik anderen bij nodig? Wanneer wil ik resultaat geboekt hebben?

Strategieën

Kwetsbaarheid

In deze stap gaat het om het verzamelen, analyseren, in beeld brengen en delen van informatie. Met een stresstest kunt u de kwetsbaarheid onderzoeken van een gebied voor overstroming, hevige neerslag, droogte of hitte.

Kwetsbaarheid

Kansen

Naast het vermijden en beperken van schade door extreem weer, kan water- en klimaatrobuust inrichten extra baten opleveren. Er zijn kansen om kosten te besparen, geld te verdienen en kansen om de leefomgeving te verbeteren.

Kansen

Borgen

Voor borging van ruimtelijke adaptatie zijn verschillende opties denkbaar: vastleggen in een aparte beleidsnota, onderbrengen in één of meer reguliere beleidsnota’s en vastleggen in juridische plannen, regels en contracten.

Borgen

Realiseren

Het gebouwd gebied is altijd in beweging. Overheden, bedrijven en private partijen investeren doorlopend in de stad. Denk hierbij aan zaken als het beheer van groen, de vervanging van bijvoorbeeld infrastructuur of herontwikkeling en vervanging van woningbouw.

Realiseren

Hulpmiddelen

Hoe geef je ruimtelijke adaptatie handen en voeten? Hier een selectie van hulpmiddelen waarmee u zelf aan de slag kunt. Ga naar de hulpmiddelen pagina voor meer uitleg en voor het totaal overzicht.

Praktijkvoorbeelden

Wat speelt er bij mij in de buurt? Hoe hebben anderen het aangepakt? Welke partijen zijn actief bezig met ruimtelijke adaptatie? Hieronder drie voorbeelden uitgelicht. Ga naar de praktijkkaart en bekijk adaptatie projecten die worden uitgevoerd of recent zijn afgerond.

Land van Cuijk

Land van Cuijk

Klimaatstresstest light regio Noordoost-Brabant

Klimaatstresstest light regio Noordoost-Brabant

Impactproject klimaatbestendig inrichten in Hoogeveen

Impactproject klimaatbestendig inrichten in Hoogeveen

Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie

In 2020 is waterrobuust en klimaatbestendig inrichten ‘de normaalste zaak van de wereld’. De verandering die daarvoor nodig is in denken en doen bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen , wordt tot 2017 ondersteund door een Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA). Meer informatie

Informatie over impactprojecten

Informatie over impactprojecten

Direct advies aanvragen

Direct advies aanvragen

Teken de intentieverklaring

Teken de intentieverklaring

Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016

Het kabinet brengt in 2016 een Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) uit. De NAS wordt opgesteld in aanvulling op het Deltaprogramma en gaat over het omgaan met klimaatverandering in alle sectoren die daarmee te maken kunnen krijgen. Ruimtelijke adaptatie maakt hier onderdeel vanuit. 

Lees meer over de NAS en download de rapportage

Bibliotheken

Onderstaande bibliotheken bieden u informatie over klimaat en water in Nederland

Bibliotheek Ruimtelijke Adaptatie

De bibliotheek Ruimtelijke Adaptatie bevat rapporten en publicaties die in het kader van de praktijkvoorbeelden zijn gemaakt.

Ga naar Bibliotheek Ruimtelijke Adaptatie

Kennis voor Klimaat

Publicatiedatabank op het gebied van klimaatbestendige inrichting in Nederland

Ga naar Kennis voor Klimaat

Resultaten DPNH

Alle rapporten en documenten waar in het synthesedocument van DPNH naar wordt verwezen.

Ga naar resultaten DPNH

Stowa Hydrotheek

Publicatiedatabank op het gebied van water in Nederland

Ga naar Stowa Hydrotheek

Deltaproof Stowa

Publicatiedatabank op het gebied van waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid

Ga naar Deltaproof Stowa

Nieuws

Succes World Café Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie

evaluatie.jpgdonderdag 24 november 2016 De afgelopen jaren is veel bereikt op het gebied van klimaatadaptatie. Wie de media volgt, ziet dat het omgaan met klimaatverandering actueler is dan ooit. lees verder

Klimaatadaptatie in een Stroomversnelling

woensdag 23 november 2016 Door klimaatverandering hebben we te maken met steeds hevigere buien. Dat water moeten worden opgevangen en moet ergens naar toe. Huizen en tuinen kunnen met waterberging een belangrijke bijdrage leveren aan de opvang van hevige regenval. De aanpak van Stroomversnelling biedt kansen. Door waterberging te integreren in Nul op de Meter woningen op grote schaal, wordt dermate veel water opgevangen dat kostbare aanpassingen aan het riool geminimaliseerd of zelfs overbodig worden. lees verder

Principes voor waterwijze steden

woensdag 23 november 2016 Toenemende verstedelijking is de nieuwe realiteit in de hele wereld, waarbij de bevolkingsdichtheid vaak sneller groeit dan de voorziening in primaire basisbehoeften. De Principles for water-wise cities van de International Water Association (IWA) komen dus op een cruciaal moment. Ze bieden stedelijke leiders, planologen en waterprofessionals een praktijkgericht kader dat is bedoeld om te inspireren en te helpen bij het teweegbrengen van de waterrevolutie die noodzakelijk is om ‘steden van de toekomst’ te ontwikkelen. lees verder


Meer nieuws De evenementen-agenda