Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Bereid uw gebied voor op overstromingen, extreme neerslag, droogte en hitte met de handreiking en hulpmiddelen

Waarom Ruimtelijke Adaptatie?

Scroll naar beneden

Aan de slag met de handreiking. Volg de stappen onder Weten, Willen en Werken om waterrobuust en klimaatbestendig te handelen. Of ga direct naar de hulpmiddelen.

Doelen en opgaven

Hoe kom ik tot concrete doelen die door mijn partners gedragen worden?

Doelen en opgaven

Strategieën

Hoe kan de opgave, die volgt uit de gestelde doelen, het beste gerealiseerd worden? Welke maatregelen zouden effectief kunnen zijn? Wat kan ik zelf, waar heb ik anderen bij nodig? Wanneer wil ik resultaat geboekt hebben?

Strategieën

Kwetsbaarheid

In deze stap gaat het om het verzamelen, analyseren, in beeld brengen en delen van informatie. Met een stresstest kunt u de kwetsbaarheid onderzoeken van een gebied voor overstroming, hevige neerslag, droogte of hitte.

Kwetsbaarheid

Kansen

Naast het vermijden en beperken van schade door extreem weer, kan water- en klimaatrobuust inrichten extra baten opleveren. Er zijn kansen om kosten te besparen, geld te verdienen en kansen om de leefomgeving te verbeteren.

Kansen

Borgen

Voor borging van ruimtelijke adaptatie zijn verschillende opties denkbaar: vastleggen in een aparte beleidsnota, onderbrengen in één of meer reguliere beleidsnota’s en vastleggen in juridische plannen, regels en contracten.

Borgen

Realiseren

Het gebouwd gebied is altijd in beweging. Overheden, bedrijven en private partijen investeren doorlopend in de stad. Denk hierbij aan zaken als het beheer van groen, de vervanging van bijvoorbeeld infrastructuur of herontwikkeling en vervanging van woningbouw.

Realiseren

Hulpmiddelen

Hoe geef je ruimtelijke adaptatie handen en voeten? Hier een selectie van hulpmiddelen waarmee u zelf aan de slag kunt. Ga naar de hulpmiddelen pagina voor meer uitleg en voor het totaal overzicht.

Praktijkvoorbeelden

Wat speelt er bij mij in de buurt? Hoe hebben anderen het aangepakt? Welke partijen zijn actief bezig met ruimtelijke adaptatie? Hieronder drie voorbeelden uitgelicht. Ga naar de praktijkkaart en bekijk adaptatie projecten die worden uitgevoerd of recent zijn afgerond.

Land van Cuijk

Land van Cuijk

Klimaatstresstest light regio Noordoost-Brabant

Klimaatstresstest light regio Noordoost-Brabant

Impactproject klimaatbestendig inrichten in Hoogeveen

Impactproject klimaatbestendig inrichten in Hoogeveen

Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie

In 2020 is waterrobuust en klimaatbestendig inrichten ‘de normaalste zaak van de wereld’. De verandering die daarvoor nodig is in denken en doen bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen , wordt tot 2017 ondersteund door een Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA). Meer informatie

Informatie over impactprojecten

Informatie over impactprojecten

Direct advies aanvragen

Direct advies aanvragen

Teken de intentieverklaring

Teken de intentieverklaring

Nationale Adaptatie Strategie 2016

Het kabinet brengt in 2016 een Nationale Adaptatie Strategie (NAS) uit. De NAS wordt opgesteld in aanvulling op het Deltaprogramma en gaat over het omgaan met klimaatverandering in alle sectoren die daarmee te maken kunnen krijgen. Ruimtelijke adaptatie maakt hier onderdeel vanuit. Lees meer over de achtergrond, onderliggende studies en het proces om tot de NAS 2016 te komen.

Achtergrond

Achtergrond

Bouwstenen NAS

Bouwstenen NAS

Werkruimte NAS 2016

Werkruimte NAS 2016

Bibliotheken

Onderstaande bibliotheken bieden u informatie over klimaat en water in Nederland

Bibliotheek Ruimtelijke Adaptatie

De bibliotheek Ruimtelijke Adaptatie bevat rapporten en publicaties die in het kader van de praktijkvoorbeelden zijn gemaakt.

Ga naar Bibliotheek Ruimtelijke Adaptatie

Kennis voor Klimaat

Publicatiedatabank op het gebied van klimaatbestendige inrichting in Nederland

Ga naar Kennis voor Klimaat

Resultaten DPNH

Alle rapporten en documenten waar in het synthesedocument van DPNH naar wordt verwezen.

Ga naar resultaten DPNH

Stowa Hydrotheek

Publicatiedatabank op het gebied van water in Nederland

Ga naar Stowa Hydrotheek

Deltaproof Stowa

Publicatiedatabank op het gebied van waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid

Ga naar Deltaproof Stowa

Nieuws

Leergemeenschappen Water en Ruimte

woensdag 26 oktober 2016 Om ambtenaren van lokale, regionale en nationale overheden van elkaar te laten leren en ruimte en water beter met elkaar te verbinden, zijn de afgelopen vier jaar leergemeenschappen georganiseerd. Dit najaar organiseert Platform31 de laatste drie bijeenkomsten in dit format. Mis ze niet! lees verder

Groenblauwe Netwerk: een boek vol tips en inspiratie

gbndonderdag 13 oktober 2016 Onlangs verscheen een geactualiseerde versie van het boek Groenblauwe netwerken. Het boek geeft een uitvoerig en praktisch overzicht van groenblauwe ontwerpoplossingen in stedelijk gebied, als ... lees verder

Ondergronds zoetwater opslaan voor de landbouw in Zeeland

Jeroen.pngdonderdag 13 oktober 2016 Is het interessant voor akkerbouwers en fruittelers om ondergronds water op te slaan of zoetwaterlenzen op hun percelen te vergroten? Jeroen Veraart (Wageningen Environmental  Research) en zijn ... lees verder


Meer nieuws De evenementen-agenda